جعبه کلمپ تعمیرات اضطراری 5 فکی

مزایا:

۱-رفع حوادث لوله از قطر خارجی ۲۱۳mm الی ۶۶۹mm توسط کلمپهای این جعبه بدون نیاز به کلمپ خاص لوله آسیب دیده

۲-رنج وسیع کارگیری

۳-مورد استفاده در رفع حوادثی که قطر خارجی لوله تا قبل از گودبرداری محل مورد نظر مشخص نیست و پس از گود برداری و اندازه گیری مشخص می شود.

۴-مونتاژ و نصب بسیار آسان و سریع

۵-قابل استفاده جهت کلیه لوله ها از جنس چدن، فولاد، آزبست، پلی اتیلن و …

جعبه-کلمپ-تعمیرات-اضطراری

پنج عدد کلمپ (درسایزهای E,D,C,B,A) که با ترکیب آنها میتوان لوله هایی با قطر خارجی ۲۱۳ میلی متر الی ۶۶۹ میلی متر را تعمیر و آب بندی نمود

راهنمای ترکیب کلمپ ها

رنج کارگیری بست(mm)

ترکیب بست های مورد استفاده

 

رنج کارگیری بست(mm)

ترکیب بست های مورد استفاده

۲۱۳-۲۳۳

A+B

۴۱۶-۴۴۶

A+B+E

۲۳۳-۲۵۳

A+C

۴۲۶-۴۵۶

B+C+D

۲۵۳-۲۷۳

B+C

۴۳۶-۴۶۶

A+C+E

۲۶۴-۲۸۴

A+D

۴۵۶-۴۸۶

B+C+E

۲۸۴-۳۰۴

B+D

۴۶۷-۴۹۷

A+D+E

۲۹۴-۳۱۴

A+E

۴۸۷-۵۱۷

B+D+E

۳۰۴-۳۲۴

C+D

۵۰۸-۵۳۸

C+D+E

۳۱۴-۳۳۴

B+E

۵۲۷-۵۶۷

A+B+C+D

۳۳۵-۳۵۵

C+E

۵۵۸-۵۹۸

A+B+C+E

۳۵۴-۳۸۴

A+B+C

۵۸۹-۶۲۹

A+B+D+E

۳۸۶-۴۱۶

A+B+D

۶۰۹-۶۴۹

A+C+D+E

۴۰۶-۴۳۶

A+C+D

۶۲۹-۶۶۹

B+C+D+E

 

رنج کارگیری بست(mm)

ترکیب بست های مورد استفاده

 

رنج کارگیری بست(mm)

ترکیب بست های مورد استفاده

۲۱۳-۲۳۳

A+B

۴۱۶-۴۴۶

A+B+E

۲۳۳-۲۵۳

A+C

۴۲۶-۴۵۶

B+C+D

۲۵۳-۲۷۳

B+C

۴۳۶-۴۶۶

A+C+E

۲۶۴-۲۸۴

A+D

۴۵۶-۴۸۶

B+C+E

۲۸۴-۳۰۴

B+D

۴۶۷-۴۹۷

A+D+E

۲۹۴-۳۱۴

A+E

۴۸۷-۵۱۷

B+D+E

۳۰۴-۳۲۴

C+D

۵۰۸-۵۳۸

C+D+E

۳۱۴-۳۳۴

B+E

۵۲۷-۵۶۷

A+B+C+D

۳۳۵-۳۵۵

C+E

۵۵۸-۵۹۸

A+B+C+E

۳۵۴-۳۸۴

A+B+C

۵۸۹-۶۲۹

A+B+D+E

۳۸۶-۴۱۶

A+B+D

۶۰۹-۶۴۹

A+C+D+E

۴۰۶-۴۳۶

A+C+D

۶۲۹-۶۶۹

B+C+D+E

 

کلمپ های جعبه اضطراری در طول های 300 ،400، 600، 800 و 1000 میلی متر تولید می گردد.

فشار قابل تحمل کلمپ ها با توجه به قطر خارجی لوله عبارتست از:

قطر لوله

فشار قابل تحمل برای آب

فشار قابل تحمل برای گاز

۸۸-۲۷۱

۱۶

۶

۲۷۲-۳۷۴

۱۶

۴

۳۶۵-۵۴۵

۱۰

۳

۵۴۶-۶۳۲

۶

۱

۶۲۹-۶۶۹

۴

۰.۵

 

قطر لوله

فشار قابل تحمل برای آب

فشار قابل تحمل برای گاز

۸۸-۲۷۱

۱۶

۶

۲۷۲-۳۷۴

۱۶

۴

۳۶۵-۵۴۵

۱۰

۳

۵۴۶-۶۳۲

۶

۱

۶۲۹-۶۶۹

۴

۰.۵

 

 

امکان تولید جعبه کلمپ تعمیرات اضطراری با کارگیر از قطر 213mm الی 1200mm نیز وجود دارد، در صورت نیاز به چنین جعبه ای با شرکت سیال پیوند آناهیتا تماس حاصل فرمایید.

ما کجاییم؟

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد،خیابان صنعت 2،نبش توسعه 4،شرکت سیال پیوند آناهیتا