راهنما و دستور نصب کلمپ

اجزا کلمپ های آب بندی تک فکی SP10 

 • بدنه استیل
 • لاستیک
 • پیچ
 • مهره
 • واشر گوه
 • ورق پشت بند لاستیک
 • زه کناری

مقدمات اولیه

 1. قطر خارج لوله را اندازه گرفته و مطمئن شوید کلمپ با رنج کارگیری مناسب را انتخاب کرده اید.
 2. تا جایی که امکان دارد سطح روی لوله را از آلودگی و خوردگی پاک نمائید. (سطح روی لوله ها را به اندازه ای پاک نمایید که سطح آنها صاف شود، در صورت نیاز می توانید از آب و صابون استفاده نمایید.)
 3. روی لوله و طرفین محل آسیب دیده را علامت گذاری کنید تا محل سوراخ شدگی (آسیب دیده) در وسط این دو علامت قرار گیرد و پس از نصب کلمپ از این علامت ها استفاده نمایید تا مطمئن شوید کلمپ در محل مناسب بسته شده است.
 4. مطمئن شوید که هیچ ماده خارجی در موقع بستن به لاستیک کلمپ و یا اطراف لوله نچسبیده باشد.
 5. از آچار با طول مناسب جهت بستن مهره ها استفاده کنید تا بتوانید گشتاور مورد نیاز جهت سفت نمودن مهره ها را وارد نمایید.
 6. روی رزوه های پیچ ها را تمیز نگه دارید تا مهره به راحتی بسته شود.
 7. مهره ها اغلب به مقدار کافی سفت نمی شوند تا زمانی که از آچار ترک متر استفاده نشده باشد. (در این موارد مواظب باشید و دقت کنید که مهره ها به مقدار مورد نیاز سفت شده باشند.)
 8. دو طرف کلمپ را با دقت به هم وصل کنید.

مراحل نصب صحیح

گام اول:

سطح لوله ای را که با کلمپ می خواهید بپوشانید به طور کامل تمیز کنید، روی سطوح نا هموار لوله به عنوان روغن کاری از آب و صابون استفاده کنید

توجه: از گریس و هیچ ماده روغنی بر روی لاستیک و پیچ و مهره های کلمپ استفاده نکنید.

گام دوم:

مهره ها را تا سر پیچ ها باز کنید ولی مهره ها را از روی پیچ ها جدا نکنید.

کلمپ را باز کنید و آن را دور لوله بپیچانید.

پیچ ها را در محل راهنمای پیچ (بین دو گوه) در محل مناسب قرار دهید و مهره ها را محکم کنید تا کلمپ جمع شود.

کلمپ را روی قسمت شکسته یا آسیب دیده بعد از اینکه ناودانی روی گوه ها به صورت صحیح قرار گرفت و قفل شد و قبل از سفت کردن مهره ها بلغزانید و چرخش دهید تا لاستیک حالت صحیح به خود بگیرد.

گام سوم:

قفل شدن ناودانی روی گوه (شکل 3) نیاز به نیروی زیاد ندارد.

مطمئن شوید که ورق پشت بند لاستیک به زیر لاستیک فک مقابل لغزیده است و دنباله لاستیک در زیر فک مقابل تا نشده است و به صورت صحیح و صاف دور لوله خوابیده باشد دو طرف کلمپ را بسمت همدیگر کشیده و مهره ها را با دست سفت کنید سپس به آرامی به ناودانی ضربه بزنید تا در محل خود بر روی زه کناری و گوه قرار گیرد(زه کناری و گوه در داخلی ناودانی قرار گیرند).

گام چهارم:

همه ی مهره ها را به یک اندازه ببندید و جهت محکم تر کردن مهره ها از یک آچار با یک دسته اضافی بطول 300 میلی متر استفاده کنید.

گشتاور توصیه شده جهت هر پیچ:

M12: 75 N.m

M14: 110 N.m

M16: 150 N.m

توجه در صورتی که از کلمپ جهت رفع حوادث لوله های پلاستیکی استفاده می شود از آب و صابون استفاده نکنید و گشتاور توصیه شده را به 50% کاهش دهید ضمنا طول کلمپ را 1.5 برابر بیشتر در نظر بگیرید.

گام پنجم:

20 دقیقه صبر کنید و سپس مهره ها را به اندازه مناسب و به ترتیب زیر سفت نمایید.

 

گام ششم:

مهره ها راچندین بار آچار کشی کنید تا همه مهره ها به یک اندازه سفت شوند.

(دقت کنید وقتی شما یک مهره را سفت می کنید مهره کناری آن شل می شود) پس باید آچارکشی را چندین بار انجام دهید تا همگی به یک اندازه سفت شوند.

ما کجاییم؟

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد،خیابان صنعت 2،نبش توسعه 4،شرکت سیال پیوند آناهیتا