10 çeneli acil onarım kelepçe kutusu

Avantajlar

  • Hasarlı borunun özel kelepçelenmesine gerek kalmadan bu kutunun kelepçeleri ile 86 mm dış çapından 1475 mm’ye kadar olan boru kazalarının ortadan kaldırılması
  • Kapsamlı istihdam aralığı
  • Borunun dış çapının bilinmediği kazaların giderilmesinde, istenilen lokasyonda kazı yapılmadan, kazı ve ölçüm sonrası tespit edilir.
  • Çok kolay ve hızlı montaj ve kurulum
  • Dökme demir, çelik, asbest, polietilenden yapılmış tüm borular için kullanılabilir.
  • Kullanılmış çene satın alma ve kutuyu tamamlama yeteneği

türleri:

  1. 1475-86 mm çalışma aralığına ve 300 mm uzunluğa sahip 10 çeneli acil durum kutusu kelepçesi
  2. 1475-86 çalışma aralığına ve 400 mm uzunluğa sahip 10 çeneli acil durum kutusu kelepçesi
  3. Çalışma aralığı 1475-86 mm ve uzunluğu 750 mm olan 10 çeneli acil durum kutusu kelepçesi
  4. Ayrıca kelepçelerin uzunlukları müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanıp üretilebilmektedir.

Dış çapı 86 mm ila 1475 mm olan boruları onarmak ve sızdırmaz hale getirmek için birleştirilebilen on kelepçe (F, G, H, I, J, E, D, C, B, A boyutlarında)

Neredeyiz?

Zanjan. Aliabad Sanayi Kasabası. Sanat St. 2, Toseeh 4 köşesi